DOWNLOAD КАРТИ
DOWNLOAD ДИПЛЯНА
Национална телефонна
линия за деца
116 111
Интерактивна игра

Момчетата също могат да станат жертви на сексуално насилие.
Тези КАРТИ ще ви помогнат да разберете и разпознавате какво е сексуално насилие.
Кликнете върху иконката КАРТИ и ще научите 11 факта за сексуалното насилие, които трябва да знаете.

Ако имате нужда да поговорите с някого или имате нужда от помощ,
позвънете на Националната телефонна линия за деца 116 111

+ още информация:
boyscultureofcareBG.wordpress.com

Финансиран по програма
Права, равенство и гражданство,
програма Правосъдие 2014-2020
на Европейски съюз.

eu